Vestdijk

  • slide

DETAILS

  • 2016
  • Gemeente Eindhoven

De Vestdijk is een doorgaande weg van Noord naar Zuid door Eindhoven. In verband met vervuilde lucht moet het autoverkeer op de weg drastisch teruggedrongen worden.
In dit traject heb ik het meegewerkt aan de vormgeving van het participatietraject om ondernemers en omwonende en inwoners van Eindhoven te betrekken bij de herinrichting van de Vestdijk.