Stratum Werkt!

  • slide
  • slide
  • slide

DETAILS

  • I.s.m. Bärbel van Zanten
  • 2016 - heden
  • Gemeente Eindhoven, Inclusieve Stad

Stratum Werkt! is een pilotprogramma dat ik samen met Barbel van Zanten heb ontworpen om kwetsbare mensen, die om diverse redenen niet in staat zijn actief deel te nemen aan de maatschappij maar dat wel graag willen, een steun in de rug te bieden.

Tijdens 12 groepsbijeenkomsten werken deelnemers eerst aan hun persoonlijke ontwikkeling èn een persoonlijk plan waarin ze hun doelen vaststellen om richting actief deelnemen en zelfs (betaald) werk te gaan (persoonlijk plan). Na deze bijeenkomsten gaan de deelnemers zelf aan de slag met de uitvoering van hun plan. Omdat het voor de meesten moeilijk is dit helemaal alleen te doen, worden ze gekoppeld aan een coach die ze hierin kan begeleiden.