Stadstoezicht 2020

  • slide

DETAILS

  • Individueel Project
  • July 2016
  • Gemeente Eindhoven

Doel van het onderzoek Stadstoezicht 2020 is om zicht te krijgen op kansen en uitdagingen voor de doorontwikkeling van Stadstoezicht in Eindhoven.
Door mee te gaan tijdens de dienst om directe voeling met de dagelijkse praktijk te krijgen en via interviews zijn verschillende perspectieven op Stadstoezicht in kaart gebracht.

Het zo gevormde beeld van huidige situaties en ervaringen geeft houvast en aanknopingspunten bij het maken van praktijk gerelateerde plannen voor doorontwikkeling van Stadstoezicht.