Ga verder naar Start

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

DETAILS

  • Buro Kato, i.s.m. Kaila Vreeken
  • 2017
  • Gemeente Eindhoven

Nieuw in een land waarvan je de taal niet spreekt. Waarvan je de gewoontes en regels niet kent. Waar je geen familie en vrienden hebt. En ook geen werk. Maar wel ineens een woning, in Eindhoven, in een voor jou tot nu toe onbekende buurt.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kr gen de kans voor een nieuwe start in een veilig land. Dat begint met je weg vinden in de Nederlandse samenleving. ‘Ga verder naar start’ is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe krijg je vat op al die regels en instanties? Wat is ‘gewoon’ en ‘gebruikelijk’ in het dagel ks contact met anderen? En hoe kom je daar achter? Hoe ervaren de nieuwkomers in Eindhoven hun integratieproces?

Het onderzoek GA VERDER NAAR START brengt de beleving en ervaring van nieuwkomers in Eindhoven in beeld met het doel de effectiviteit van het gemeentelijk migratiebeleid te verbeteren.