Over Toov

Meer over mij en mijn studio

Over Toov

Een bijdrage leveren aan maatschappelijke veranderingsprocessen, groot en klein, voor een mooiere wereld. Dat is waar ik mij als social designer voor inzet. Een “wereldverbeteraar’ zoals mijn vrienden me ook wel eens noemen. Daar voeg ik dan meteen aan toe: wel praktisch ingesteld, met dadendrang en oplossingsgericht! 


Compleet nieuwe vragen
Onder invloed van globalisering, nieuwe technologie en grotere mobiliteit verandert onze samenleving in hoog tempo. Met grote gevolgen voor de manier waarop we met elkaar omgaan, wonen en werken - in Nederland en in het buitenland. Het stelt ons voor compleet nieuwe vragen. Over leefbaarheid en duurzaamheid, over behoud van het milieu. Over verschillen in cultuur, economie en samenleving.

Participatie belanghebbenden
Bij dit soort vragen passen in onze moderne maatschappij niet langer centralistisch gedicteerde topdown antwoorden. Het zijn complexe- en relevante uitdagingen die een nieuwe manier van denken en doen nodig hebben, waarin van meet af aan participatie van belanghebbenden, samenhang en verbinding het uitgangspunt zijn.

Smeerolie voor draagvlak
Daar begint mijn rol als social designer: onderzoek als start van een gezamenlijk proces. Op lokale schaal maak ik abstracte zaken tastbaar en behapbaar. Door middel van co-creatie en participatie vertaal ik inzichten naar concrete plannen, innovatieve producten en diensten. Minstens zo belangrijk als het ‘eindproduct’ is het gezamenlijke proces: de smeerolie voor deelname, draagvlak en duurzaamheid.